زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_دل_شب_ایلدون_سفر

آتام ئولوبدی یاره لی گل آغلا سنده آی ننه #حیدریه #بلادی_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب (س) با مادر ، در عزای حضرت علی (ع) ـ ـ ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki ـ ـ بلادی اردبیلی ـ ـ آتام ئولوبدی یاره لی گل آغلا سنده آی ننه سنه علیله آغلادوق گئجه ئولنده آی ننه ـ ـ یاپوشمیور بو کوفه نونبیشتر

دسته بندی درختی