زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_دور_ای_بهارین_گل_یاسمنی

رضارضا ای همای سعادت #رضویه #محمدی_ناعم

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_گل_ای_امید_دل_منتظران #سبک_دور_ای_بهارین_گل_یاسمنی . محمد رضا محمدی (ناعم) . #فارسی . . رضارضا ای همای سعادت امیراقلیم جودوکرامت ایبیشتر

ای زینت باغ جنان ابوالفضل #عباسیه #احمد_پوریا

میلادیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_دور_ای_بهارین_گل_یاسمنی #سبک_گل_ای_امید_دل_منتظران . . احمد پوریا . ای زینت باغ جنان ابوالفضل خوش گلموسن ای قهرمان ابوالفضل سن افتخار عترت پیمبربیشتر

دور ای بهارین گل یاسمنی #فاطمیه #لاادری

زبانحال حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در بالین حضرت زهرا (س) ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاعر ؟؟؟ . دور ای بهارین گل یاسمنی دور ای بلشن قانا پیرهنی کفن یاراشمور ننه قامتیوه فدا اولوم یاره لی صورتیوه . گوزلرون آچبیشتر

ای عشقی غوغا ، آدی دل صفاسی #مهدیه

یامهدی (عج) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک : گل ای امید دل منتظران … دور ای بهارین گل یاسمنی . . حاج علی پور علی ( جاهد ) . . ای عشقی غوغا ، آدی دل صفاسی عزیز جان سئوگولی ، دل قواسی امید حیدر گل باغبیشتر

دسته بندی درختی