زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_ساخلا_ناقه_می

ای باجی بو بازار عشقه من قویموشام قدم نقد جانله #ورود_کربلا #عاصی_تبریزی

ورود آل الله به کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می … 8 سبک . مرحوم عاصی تبریزی ای باجی بو بازار عشقه من قویموشام قدم نقد جانله گلسه هر متاع بلا آلام شامه سن آپار کاروانله . صبر ائلهبیشتر

فایض اولدی فیض شهادته میر مومنان مرتضی علی #حیدریه #خادم_تبریزی

شهادت حضرت امیر (ع) #گریز #اکبریه_شهادت . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می … . مرحوم احمد پورعطا(خادم تبریزی) . فایض اولدی فیض شهادته میر مومنان مرتضی علی یخدی بیر یارا شیر داوری دوشدیبیشتر

وارثم رسول خدایه من ائیلمه خلیفه جفا منه #فاطمیه #عاصی_تبریزی

حالات حضرت زهرا (س) وقعه #فدک #گریز #غارت_خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می … . مرحوم عاصی تبریزی . وارثم رسول خدایه من ائیلمه خلیفه جفا منه آل مصطفا حقّدور فدک ائیلیوب پیمبر عطا منهبیشتر

دسته بندی درختی