زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_سرو_قامتلر_ایچینده

بو آین حال و هواسی بو آین عشق و صفاسی

ماه محرم . ✍ زبدة الاشعار ✍ . 🆔:: @nohe_torki #سبک_سرو_قامتلر_ایچینده . محمد علی مصیبی تبریزی . . بو آین حال و هواسی بو آین عشق و صفاسی بو آین سوز و نواسی نه گوزلدی نه گوزلدی غم و اندوه و عزاسی پوزولان غنچۀ یاسی آچیلانبیشتر

دسته بندی درختی