زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_سر_زد_خورشید_امامت

سرزدخورشیدکرامت #جوادیه #محمدی_ناعم

میلادیه امام جواد (ع) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی محمد رضا محمدی (ناعم) . #فارسی . سرزدخورشیدکرامت آمدسلطان سخاوت نویدروح افزاآمد جوادبن الرضاآمد ولیّ سرمدآمد شه مؤیدآمد عزیزاحمدآمد خوشبیشتر

سر زد خورشید کرامت #جوادیه #محمدی_ناعم

میلادیه امام جواد (ع) ـــ کربلایی محمد رضا محمدی (ناعم) ـــ #فارسی سرزدخورشیدکرامت آمدسلطان سخاوت نویدروح افزاآمد جوادبن الرضاآمد ولیّ سرمدآمد شه مؤیدآمد عزیزاحمدآمد خوش آمدی یا مولا۳ رویش چون ماه دلآرا زلفش همچون شببیشتر

دسته بندی درختی