زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_شب_غمم_را_سحر_نیامد

گل و بهارم، انیس و یارم #فاطمیه #عابد_تبریزی

زبانحال حضرت علی (ع) در فراق حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . گل و بهارم، انیس و یارم ربوده بی تو غم نهانم ز دیده خوابم، ز جسم تابم ز دل قرارم، ز جان توانم . . نرفت رفتی ز دلبیشتر

شب غمم را سحر نیامد #مهدیه #سازگار

یا مهدی مناسب ایام #فاطمیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . شب غمم را سحر نیامد ز آفتابم خبر نیامد امید دل از سفر نیامد به دیده ام اشک، به سینه ام آه بقیة الله، بقیة الله . . . فراق برده ز دلبیشتر

دسته بندی درختی