زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_شمع_و_پروانه_منم

جان و جانانم علی درد و درمانم علی #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد رضا نصیری میانجی . سبک: شمع و پروانه منم . جان و جانانم علی درد و درمانم علی . ای مظهر نور خدا ای شمس هدیٰ . گویم با صوتِ جلی دین و ایمانم علی . ایبیشتر

ای روح پیکر من گمگشته گوهر من #مادر #بیدق_داری

در سوگ مادر دستگاه سه گاه درآهنگ تصنیف رسوای زمانه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . . ای روح پیکرمن گمگشته گوهر من کرده سفر ازبرمن ای مادرمن . شمع وپروانه ی من جان وجانانه ی من زیبا گل پرپرمنبیشتر

دسته بندی درختی