زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_عجب_محشر_یارتدون

بی بون زینب گئدور شام بلادن جان رقیه #کوچ_شام #رمضانی_خاکی

خروج ازشام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_عجب_محشر_یارتدون #سبک_چو_گیسوی_تو_من . رمضانی (خاکی) . بی بون زینب گئدور شام بلادن جان رقیه آلا فیض زیارت کربلادن جان رقیه دور ای باغری قانبیشتر

دسته بندی درختی