زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_عقرب_زلف_کجت_با_قمر_قرینه

شیعه لر دلشاد اولون مقتدا گلوبدی #حسنیه #مژده_اردبیلی

میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام     مژده اردبیلی شیعه لر دلشاد اولون مقتدا گلوبدی عالم عشقه بوگون مجتبی گلوبدی دلشاد اولون دلشاد اولون مقتدا گلوبدی جان علی و فاطمه مجتبی گلوبدی عالمه شهنشاهِ ممتحن گلوبدی زیوربیشتر

دسته بندی درختی