زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_علی

گل ای جانلار سنه قربان ولیّ الله ولیّ الله #مهدیه #اعظمی_تبریزی

یا مهدی . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_مولای_درویشان مشابه . مرحوم اعظمی تبریزی . گل ای جانلار سنه قربان ولیّ الله ولیّ الله قالوب بی دادرس قرآن ولیّ الله ولیّ الله . . . همیشه حق شعاروندی انیسونبیشتر

حسین ای آیت سبحان اماندی کوفیه گلمه

حضرت مسلم ابن عقیل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج محمّد تقی جابری . حسین ای آیت سبحان اماندی کوفیه گلمه بو کوفی لرده یوخ ایمان اماندی کوفیه گلمه . بو قوم رذل و بد فطرت قوناقه ایلمور حرمت ایدولّر ظاهراًبیشتر

دسته بندی درختی