زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_علی_جان_بالا_لبیک

منی لطف ایله گوندر بو میدانه عمو جان #قاسمیه #خوندل_تبریزی

استیذان حضرت قاسم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_جان_بالا_لبیک مشابه . مرحوم خوندل تبریزی . منی لطف ایله گوندر بو میدانه عمو جان گیدوم راه وفاده باتوم قانه عمو جان . . . آتام روز ازلده بازوب قتلیمهبیشتر

گوزون آچ دور ایاقه جوانیم اوغول ایوای #اکبریه #علومی_تبریزی

زبانحال امام (ع) در بالین شهزاده علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_جان_بالا_لبیک . علومی تبریزی . گوزون آچ دور ایاقه جوانیم اوغول ایوای نجه گور چخوب عرشه فغانیم او غول ایوای . . منیم خلق آرابیشتر

اولوب قانینه غلطان حبیب ابن مظاهر #حبیب_ابن_مظاهر #رضوی_زنجانی

شهادت حضرت حبیب ابن مظاهر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_جان_بالا_لبیک مشابه . رضوی زنجانی . اولوب قانینه غلطان حبیب ابن مظاهر یاراسیندان آخور قان حبیب ابن مظاهر . . دیدی ای شه والا حسین جانبیشتر

دسته بندی درختی