زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_کرببلایت_عشق_منه

ای کرمون دریاسی علی #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . جعفر صادقی مراغه ای سبک:کرب وبلایت عشق منه … . . ای کرمون دریاسی علی قاف شرف عنقاسی علی تاج ولایت صاحبیسن شیعه لرین مولاسی علی ای شه مردان شه مردانبیشتر

دسته بندی درختی