زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_کنار_قدمهای_جابر

حسینون اولان مه جمالی #اکبریه #زلفی_تبریزی

مدح حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حاج علی زلفی تبریزی . . #سبک_کنار_قدمهای_جابر . . حسینون اولان مه جمالی اوجا بویلی رعنا مارالی گورن قامت و خط و خالی دیردی نه زیبادی اکبر . قیامت قدی مثلبیشتر

ایدوب مرحمت حی داور #اکبریه #زلفی_تبریزی

میلادیه حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_کنار_قدمهای_جابر . حاج علی زلفی تبریزی . ایدوب مرحمت حی داور ویروب غنچه لر گول سراسر عطا ایتدی بیر طفل حسینه یوزی همچو رخشنده گوهر . هامی خلقتونبیشتر

بو زنداندا بی یارم الله #کاظمیه #زلفی_تبریزی

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک :: کنار قدمهای جابر… . حاج علی#زلفی_تبریزی . بو زنداندا بی یارم الله بلایه گرفتارم الله ایاق باغلی بوینومدا زنجیر یوخومدی منیم چارمبیشتر

منم زینب ام المصائب منم دختر بوالعجائب #زینبیه #زلفی_تبریزی

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در حال احتضار . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . آهنگ :: کنار قدمهای جابر . . حاج علی #زلفی_تبریزی . . منم زینب ام المصائب منم دختر بوالعجائب منم معدن حجب و عصمت جلالتده زهرایهبیشتر

گیدرسن قیزیم کربلایه #فاطمیه #زلفی_تبریزی

زبانحال حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #زلفی_تبریزی . سبک (خرابه چراغونه امشب – کنار قدمهای جابر ) . گیدرسن قیزیم کربلایه باشون توش اولار چوخ بلایه یانار ظلمیله خیمه گاهین فغانینبیشتر

آلوب قلبیمیزدن قراری #اربعین #شایان_ارومیه

زبانحال زائر اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی رحیم شایان . آلوب قلبیمیزدن قراری حسینین او قانلی مزاری پیاده گداخ اربعینده گزاخ اول غم افزا دیاری . گداخ تا اولا سرمه چشم او قانلی دیارین غباری دیاخبیشتر

دسته بندی درختی