زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_گلوم_آغلاما_بالام_آغلاما

اوخورام دعای زیارتی نه گوزلدی مدفنون آی بالا #اربعین #نادربابایی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_گلوم_آغلاما_بالام_آغلاما . حاج نادر بابایی . اوخورام دعای زیارتی نه گوزلدی مدفنون آی بالا آنوون گیدوبدی جلالتی نه گوزلدی مدفنون آی بالا . . بالا آلتی گوشه لی قبریونبیشتر

دسته بندی درختی