زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_گل_آچوب_شاخسار_عشق

آمد از عرشیان ندا #سجادیه #آذرین_خلخال

میلادیه حضرت امام سجاد (ع) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_حسن_ای_سینمون_گلی :: گل آچوب شاخسار عشق … ز همه گلرخان سری … . . ودود آذرین خلخال . #فارسی . آمد از عرشیان ندا که آمده مظهربیشتر

دسته بندی درختی