زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_گل_عمو_جان_دوشوب_میدانه_قاسم

گریه کن برغم حضرت باقر #باقریه #حجت_مرتضایی

بقیع و غریبی امام باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حجت مرتضایی . گریه کن برغم حضرت باقر كه ندارد مزارش فرش وزائر جان فدای مقامات رفیعش ناله کن بر غریبی بقیعش هرکه سینه زند برغربت او می شود حضرتبیشتر

کشته شد در وطن حضرت صادق #صادقیه #حجت_مرتضایی

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حجت مرتضایی . . کشته شد در وطن حضرت صادق شد غریب از جفا قرآن ناطق گریه کن درغم شیخ الائمه پرکشیداززمین آن روح عاشق ششمین ماه دین از کین فدا شدبیشتر

دسته بندی درختی