زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_گل_من_چندین

ای شه مه رو ضامن آهو ای سالارعلوی خو #رضویه #محمدی_ولایی

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حاج رضا محمدی ( ولایی ) . #سبک_گل_من_چندین (افتخاری) . . ای شه مه رو.ضامن آهو.ای سالارعلوی خو گل زهراسن.مه بطحاسن.دلداردلبردلجو . یارضامولا.٢بیشتر

دسته بندی درختی