زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:سبک_گل_پیکری_صد_پاره_قارداش

اولدی ئورک لر قان الهی #حیدریه #بهزاد_قاسمی

شهادت حضرت علی(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_گل_پیکری_صد_پاره_قارداش … 2 سبک . بهزاد قاسمی اردبیلی . اولدی ئورک لر قان الهی یاغدی یره طوفان الهی سجّاده اوسته باتدی قانه شاهنشه مردان الهی . معنادهبیشتر

ای فاطمه ریحانی قارداش #راه_شام #جائد_زنجانی

راه شام – بعد از دیر راهب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . کربلایی فخرالدین اسکندری(جائد زنجانی) . ای فاطمه ریحانی قارداش وی مرتضانون جانی قارداش باشون نی اوسته، جسم پاکون اسکان ایدوب صحرانی قارداش . ایبیشتر

دسته بندی درختی