زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عروة_الوثقایه_ای_مفهوم_و_معنی_یاعلی

عروة الوثقایه ای مفهوم و معنی یاعلی #حیدریه #عدلی_تبریزی

مدح حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی ( عدلی تبریزی ) . عروة الوثقایه ای مفهوم و معنی یاعلی سینه سی گنجینۀ قرآن گویا یا علی . بیرسنق خامه نجهبیشتر

دسته بندی درختی