زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عروج_ایله_گوزلیم_مزر_آسمانه_گوزلدی

عروج ایله گوزلیم مزر آسمانه گوزلدی #اصغریه #تقایی_اردبیلی

زبانحال امام حسین (ع) در شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تقائی اردبیلی . عروج ایله گوزلیم مزر آسمانه گوزلدی پر آچ پرنده که پرواز عاشقانه گوزلدی . . سنون مرامون ازلدن ایله مقدسیدی بوبیشتر

دسته بندی درختی