زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عروق_عشقيمه_تزريق_خون_ايدر_عشقون

عروق عشقيمه تزريق خون ايدر عشقون #رضویه #شمس_شاب_تبریزی

در مدح حضرت امام رضا (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سامان فردکانی . عروق عشقيمه تزريق خون ايدر عشقون صغير مکتبى بس ذوالفنون ايدر عشقون . مکارم علوى سنده جمع اولوب الحق ثبوت صاد صمد سندن اولدى مستنطق . سنيلهبیشتر

دسته بندی درختی