زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عریان_گورنده_قارداشنی_دخت_بوتراب

بو سوز که نظم ائلیوب ناظم وفا کردار #حضرت_معصومه #سعدی_زمان

در حالات حضرت معصومه (س) ۲۵۵ بیت شامل مقدمه مدح و حالات ، نامه امام رضا به حضرت و آمدن قاصد به مدینه ، خروج حضرت معصومه از مدینه و حالات راه و ورود به قم و شهادت ایشان – #گریز به #کوفه ، #ورود_شام ، #خرابه_شام ،بیشتر

عریان گورنده قارداشینی دخت بوتراب – #حسینیه – #سعدی_زمان

#عاشورا_گونی زبانحال حضرت زینب خطاب به آفتاب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . عریان گورنده قارداشینی دخت بوتراب یوز دوتدی آفتابه طرف ایلدی خطاب . ای گون ندور بو سوزشون اودلاندی قارداشیم رحمبیشتر

دسته بندی درختی