زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عزای_شاه_شهیدانه_قالدی_بیر_نچه_گون

عزای شاه شهیدانه قالدی بیرنچه گون #ورود_محرم #کریم_نصیری

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کریم نصیری دولت آباد مرند . عزای شاه شهیدانه قالدی بیرنچه گون بوعالم اولسون عزا خانه قالدی بیرنچه گون . قراعلملر اسوب درده عالمی گتوره سرشگیلر آخادامانه قالدی بیرنچهبیشتر

عزای شاه شهیدانه قالدی بیر نچه گون

ورود محرم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کریم نصیری مرندی . عزای شاه شهیدانه قالدی بیر نچه گون بو عالم اولسون عزاخانه قالدی بیرنچه گون . قرا علملر اسوب شوره عالمی گتوره غبار غم یاغا هریانه قالدی بیرنچه گون بیشتر

دسته بندی درختی