زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عزا_دوتانلار_اولون_مهیا

عزا دوتانلار اولون مهیا گلورغم آیی محرم آیی

ورود به ماه محرم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki فتح الهی . عزا دوتانلار اولون مهیا گلورغم آیی محرم آیی لباس ماتم گیون سراپا گلورغم آیی محرم آیی . . . حسینون عشقی اولان ئوركده گركدی خون ولا دورولسون بوتون لباس عزابیشتر

دسته بندی درختی