زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عزم_کوچ_ائتدین_اماما_اهل_ایمان_آغلادی

عزم کوچ ائتدین اماما اهل ایمان آغلادی

ارتحال امام خمینی(ره) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . علی شهودی . عزم کوچ ائتدین اماما اهل ایمان آغلادی دوتدی ماتم ، دیده کروبیان قان آغلادی . اولدی تا که روح پاکون قالب تنده ن جدا باتدی یاسه روز و شب کوی جمارانبیشتر

دسته بندی درختی