زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عزیز_دل_مصطفی_یاحسن

عزیز دل مصطفی یا حسن #حسنیه #مهدی_عابدینی

در مدح و شجاعت حضرت امام حسن (ع) در #جنگ_جمل . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی عابدینی . عزیز دل مصطفی یا حسن اولان آدی درده دوا یا حسن . اوزینه خدا آینه خلق ایدیب کریم همه اولیا یا حسن . آدوندان نمایاندیبیشتر

دسته بندی درختی