زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عزیز_فاطمه_بر_درگه_عفوت_سر_آوردم

عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم #سازگار

جناب حرّ . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . عزیز فاطمه! بر درگه عفوت سر آوردم گناهی از تمام کوهها سنگینتر آوردم . من آن حُرّم کز اول خویش را سد رهت کردم تو را در این زمین بین هزاران لشگر آوردم بیشتر

دسته بندی درختی