زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عسکریه_مدح

سید پیغمبری ماخلقین برتری #عسکریه_واصف_مرندی

یاحسن العسکری . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . واصف مرندی . سید پیغمبری ماخلقین برتری شیعه لرین رهبری یاحسن العسکری . . اون بیریمینجی امام رهبر والا مقام خیر عمل و نیک نام ناطق زیبا کلام عرض ائدیریق السّلام سنبیشتر

کوه صفا ،جود و سخا مظهری #عسکریه #محمدی_ناعم

در مدح و شهادت بر امام حسن عسکری (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی محمّدرضا محمّدی (ناعم) . . کوه صفا ،جود و سخا مظهری حجت حق بحر وفا گوهری عرش ولانون مه روشنگری سینه ی دژخیمه ویران اخگری گوزلرینه خیلبیشتر

چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار #عسکریه #شکوهی_تهرانی

پندیات #گریز به مدح و شهادت امام حسن عسکری و دفن شهدای کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شکوهی تهرانی . چند داری چشم امّید، ای دلا! از روزگار؟ پایدار هرگز نمانَد عالم ناپایدار . این عجوزه، از جبال تختبیشتر

دسته بندی درختی