زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عسکریه_واصف_مرندی

سید پیغمبری ماخلقین برتری #عسکریه_واصف_مرندی

یاحسن العسکری . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . واصف مرندی . سید پیغمبری ماخلقین برتری شیعه لرین رهبری یاحسن العسکری . . اون بیریمینجی امام رهبر والا مقام خیر عمل و نیک نام ناطق زیبا کلام عرض ائدیریق السّلام سنبیشتر

دسته بندی درختی