زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عسکری_اوغلون_وئرور_جانانه_جان_یا_فاطمه

عسکری اوغلون وئرور جانانه جان یا فاطمه #عسکریه #شوری_تبریزی

در شهادت امام عسکری (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . عسکری اوغلون وئرور جانانه جان یا فاطمه معتمد مسموم ائدوب گل آغلا یان یا فاطمه . . سن دیرسن بو بالان دنیاده هیچ بیر شادبیشتر

دسته بندی درختی