زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشاقه_مشق_عشقیدی_طومار_کربلا

عُشّاقه مشق عشقیدی طومار کربلا

بدرقه زائر کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم قمری . عُشّاقه مشق عشقیدی طومار کربلا اهل مَذاقه گرمیدی بازار کربلا . چوخ ذوقیلن صفاسی عجب خوش هواسی وار گللر آچوب بهاریدی گلزار کربلا . عبرتله هر کیم ائتسهبیشتر

دسته بندی درختی