زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشقوندن_حسین_حکم_بقا_عالم_آلوبدی

عشقوندن حسین ؛ حکم بقا عالم آلوبدی #حسینیه_مصیبی_تبریزی #اصغریه_مصیبی_تبریزی

عرض ادب به محضر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام #گریز به حضرت علی اصغر علیه السلام …. . . محمد علی مصیبی تبریزی . . عشقوندن حسین ؛ حکم بقا عالم آلوبدی خضر آب حیات آلسا ، مسیحا دم آلوبدی . . مخمور میِ عشقونبیشتر

دسته بندی درختی