زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشقون_ایدوب_شیدا_منی_مولا_علی_مولائیم

عشقون ایدوب شیدا منی مولا علی مولائیم #حیدریه #عدلی_تبریزی

مولائیم مولائیم زهرائیم زهرائیم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی ( عدلی تبریزی) . . عشقون ایدوب شیدا منی مولا علی مولائیم شوریده سر رسوا منی من عاشقم زهرائیم مولائیم مولائیم زهرائیم زهرائیم . بیشتر

دسته بندی درختی