زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشقون_ایلیوب_گوگلمی_نخجیر_علی_قارداش

عشقون ایلیوب گوگلمی نخجیر علی قارداش #راه_شام #سهیلی_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه (س) . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . مرحوم سهیلی . عشقون ایلیوب گوگلمی نخجیر علی قارداش شاهدّی بو بوینومدا کی زنجیر علی قارداش . . ظاهرده اگر شمره گرفتار کمندم باطنده سنون زلفویلهبیشتر

دسته بندی درختی