زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشقون_صفاسین_عالم_امکانه_وئرمرم

عشقون صفاسین عالم امکانه وئرمرم #حسینیه_خامل

مناجات و عرض ادب محضر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) . . ✔️ خامل . عشقون صفاسین عالم امکانه وئرمرم الدن بو عشقی گر بویانام قانه وئرمرم . بیر یول طواف مرقد شش گوشه وین سنون یوز یول طواف کعبهٔ جانانه وئرمرم . بیر قطره سوبیشتر

ما کنج ِ دل به ساحت رندان نمی دهیم #حسینیه #مصیبی_تبریزی

مناجات و عرض ادب محضر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ✔️ محمد علی مصیبی تبریزی . ما کنج ِ دل به ساحت رندان نمی دهیم این پُربَها به قیمت ارزان نمی دهیم . سوز ِ دلی که آینۀ قلب زار ماستبیشتر

رنج تو را به گنج فراوان نمی دهم #حسینیه #سازگار

مناجات و عرض ادب محضر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ✔️ غلامرضا سازگار . رنج تو را به گنج فراوان نمی دهم درد تو را به دارو و درمان نمی دهم . زخم تو را به مرهم و خاک تو را به مُشک خاربیشتر

دسته بندی درختی