زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشقین_خزانی_یوخدی_ولکن_بهاری_وار

عشقین خزانی یوخدی ولکن بهاری وار

آرزوی زیارت کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حافظی تبریزی . عشقین خزانی یوخدی ولکن بهاری وار هر یرده گلشنی گلی وار، لاله زاری وار . طوبی مثالی سایه سالوبدور نهال عشق هر قدر محفلی، یری، دار و دیاری وار بیشتر

دسته بندی درختی