زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عشق_اقیانوسی_سن_طوفان_سنوندور_یاحسین

عشق اقیانوسی سن ، طوفان سنوندور یاحسین #اصغریه #قاسمی_اردبیلی

مدح امام حسین (ع) و گریز به شهادت علی اصغر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بهزاد قاسمی اردبیلی . عشق اقیانوسی سن ، طوفان سنوندور یاحسین ناخداسن کشتی عرفان سنوندور یاحسین . درگهون درگاه اعظمدور ، همان درگاهیدهبیشتر

دسته بندی درختی