زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علت_ایجاد_عالم_اشرف_اولاد_آدم

علت ایجاد عالم #پیامبراسلام #عدلی_تبریزی

مدح و مولود حضرت رسول اکرم ص . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حاج اصغر فرشچی ( عدلی تبریزی) . سبک : کوفه را ماتم گرفته…. . علت ایجاد عالم اشرف اولاد آدم ای رسول الله اعظم خوش گلوبسن یا محمد . سن حبیب حقبیشتر

دسته بندی درختی