زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علومی

جهاندا باشیوی چوخ سالما شور و غوغایه #مختار_ثقفی #علومی_تبریزی

خروج مختار ( رحمة الله علیه ) (1) … دکتر محمد حسین کتابچی ( علومی تبریزی ) … جهاندا باشیوی چوخ سالما شور و غوغایه آز عمریله ایلمه اعتنا بو دنیایه حسین عزاسینه گل ایله بی ریا خدمت که بلکه اخذ ایده سن روز حشرهبیشتر

دسته بندی درختی