زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علیرضا_شریف

می شود روشنی خیمه بمانی تا صبح

شب عاشورا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . علیرضا شریف . می شود روشنی خیمه بمانی تا صبح مونسم باشی و شب را برسانی تا صبح . می شود رَحم کنی حرفِ جدایی نزنی تا پیِ چاره مرا سر نَدَوانی تا صبح . منتت دارم و می خواهمبیشتر

دسته بندی درختی