زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علیرضا_شیران

ایدل به اهریمن بگو خندان نباشد #قاسم_سلیمانی #علیرضا_شیران

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #علیرضا_شیران_هفتدران . ایدل به اهریمن بگو خندان نباشد از کشتن سردارمان شادان نباشد . در یک شبیخونی بسویش حمله کردید این ناگهانی ضربه بیبیشتر

عاقبت دست عدو آغشته بر خون تو شد #قاسم_سلیمانی #علیرضا_شیران

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #علیرضا_شیران_هفتدران . عاقبت دست عدو آغشته بر خون تو شد تربت همسایه سرخ از خون گلگون تو شد . روز روشن را ز بس کردی سیه بر کافران دشمنبیشتر

دسته بندی درختی