زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی

معیاره گَلَر شانِ بَشر جُود و شَرفدَه #پندیات #سیفی_اردبیلی

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . معیاره گَلَر شانِ بَشر جُود و شَرفدَه اولماز ثَمَنِ سیم و زرِ ناب خَزَفدَه . انسانلیقی بَدنام ایلَمَه نَفسوَه خاطر دُوز یولدان اوزاق دوشمهَ تلاش ایله هَدفده بیشتر

دسته بندی درختی