زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_آغلار_گوره_بولمم_او_چشم_شوخ_و_شهلانی

علی آغلار گوره بولمم،او چشم شوخ و شهلانی #اکبریه #عاصی_تبریزی

وداع حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . علی آغلار گوره بولمم،او چشم شوخ و شهلانی گوتوردم سندن ال گئت آغلاما آغلاتما لیلانی . دوزلموش صف به صف خنجر الینده لشگر اعدا قدمبیشتر

دسته بندی درختی