زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_آن_خسرو_ملک_دو_سرا

علی آن خسرو ملک دوسرا #حیدریه #کلامی_تبریزی

مدح حضرت علی(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم کلامی تبریزی . علی آن خسرو ملک دوسرا خادم دین نبی شیر خدا . علی آن چشمه نور ازلی لا یزال است دراو لم یزلی . کیست بر دوش نبی پا بگذاشت پرچم فخر بر افلاکبیشتر

دسته بندی درختی