زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_اصغر_شهابی

تاثیر ائلیوب داغ دلیم داغ داشا قارداش #عباسیه #علی_اصغر_شهابی

استمداد حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki .  علی اصغر شهابی تضمین از مرحوم ذهنی زاده . تاثیر ائلیوب داغ دلیم داغ داشا قارداش سیل غمیم آز قالدی کی باشدان آشا قارداش قارداش ئولومی مشگل اولار قارداشابیشتر

دسته بندی درختی