زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_اکبر_نه_تک_لیلا_اسیر_قید_هجراندور

علی اکبر نه تک لیلا اسیر قید هجراندور #راه_شام #سعدی_زمان

راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . علی اکبر نه تک لیلا اسیر قید هجراندور شکنج زلفیوه پابسته بیر جمع پریشاندور . . پریشان ایلمه زلفون جداده ماه رخساره بو مجموع پریشانی بیله ایتمه گونی قارهبیشتر

دسته بندی درختی