زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_ای_روح_ایثار_مجسم_شکل_انساندا

علی ای روح ایثار مجسم شکل انساندا #حیدریه #عابد_تبریزی

هو الباقی عرض ادب به پیشگاه حضرت مولی الموالی على (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . علی ای روح ایثار مجسم شکل انساندا علی ای محتوای دین حق آیات قراندا . علی ای عنصر أسطورۀ گون ابداع خلقتدهبیشتر

دسته بندی درختی