زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_ای_میر_پهلوان_عرب

علی ای میر پهلوان عرب #حیدریه

در وصف و نعت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسین منزوی زنجانی . علی ای میر پهلوان عرب! زیر تیغت سر یلان عرب . ای در خیبر از تو کنده شده! وز تو لات و هبل فکنده شده! . خصم شد هر کهبیشتر

دسته بندی درختی