زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_ای_پرتو_ایمان_که_همه_نور_و_صفائی

علی ای پرتو ایمان که همه نور و صفائی #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . عبدالعلی ادیب برومند . علی ای پرتو ایمان که همه نور و صفائی چه سرایم به مدیحت که تو برتر زثنائی . علی ای جوهر تقوا که به هر حسن، قرینی علی ای کعبه دلها، کهبیشتر

دسته بندی درختی