زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_جان_بالا_لبیک

علی جان بالا لبیک لب عطشان بالا لبیک #اکبریه

زبانحال حضرت سیدالشهداء (ع) در جواب استمداد حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . علی جان بالا لبیک لب عطشان بالا لبیک سسون خیمیه گلدی هایاندان بالا لبیک ملک فطرتیم اکبر قمربیشتر

دسته بندی درختی